HOTLINE: 091 197 5151

ENG / VI

Đăng Ký

Leave this empty:

Ưu đãi dành cho Phụ Huynh và Học Viên

  • SSA Welcome letter & Welcome kit
  • As an official member of SSA, you can take 20% off any purchase of SaigonHeat single ticket!
  • Newsletters and information about SSA’s programs and events
Tên học viên* Họ*
Mục đăng ký*
Môn thể thao*
Ngày sinh*
Giới tính*
Họ và tên phụ huynh*
Email*
Điện thoại*
Bạn biết SSA qua kênh nào?*
Mã khuyến mãi
Lời nhắn
Registration ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ Class schedule Lịch học