Tiếng Việt Tiếng Anh

Khóa học hè Bóng rổ

Học kỳ hè diễn ra vào mỗi thứ bảy từ 18/06 đến 23/07 tại sân SSA Sports (Q.2) và sân Wonderland (Q.7). Giảm 10% cho học viên đăng ký cả 6 tuần.

    Chủ nhật hàng tuần từ 19/6 – 24/7 (kéo dài 6 tuần) 

    270 000/buổi học (1,5 giờ) 

           180 000/buổi học (1 giờ) 
    Trường Quốc tế Canada - CIS (Q.7), Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh - ISHCMC (Q.2)

    Giảm 10% khi đăng ký cả 6 tuần.

Tin liên quan

Khóa học hè Bóng đá

Khóa học hè Bóng đá

Học kỳ hè diễn ra vào mỗi thứ bảy từ 18/06 đến 23/07 tại sân SSA Sports (Q.2) và sân Wonderland (Q.7). Giảm 10% cho học viên đăng ký cả 6 tuần.