Tiếng Việt Tiếng Anh

Khóa học hè Bóng đá

Học kỳ hè diễn ra vào mỗi thứ bảy từ 18/06 đến 23/07 tại sân SSA Sports (Q.2) và sân Wonderland (Q.7). Giảm 10% cho học viên đăng ký cả 6 tuần.


    Thứ bảy hàng tuần từ 18/6 – 23/7 (kéo dài 6 tuần) 

    270 000/buổi học (1,5 giờ) 

           180 000/buổi học (1 giờ) 
    Sân SSA Sports (Q.2), Sân Wonderland (Q.7)
    Giảm 10% khi đăng ký cả 6 tuần.

Tin liên quan

Khóa học hè Bóng rổ

Khóa học hè Bóng rổ

Học kỳ hè diễn ra vào mỗi thứ bảy từ 18/06 đến 23/07 tại sân SSA Sports (Q.2) và sân Wonderland (Q.7). Giảm 10% cho học viên đăng ký cả 6 tuần.