Tiếng Việt Tiếng Anh

Liên hệ

 

SSA SPORTS là trung tâm huấn luyện thể thao duy nhất tại Việt Nam hiện nay đang giảng dạy các bộ môn: BÓNG ĐÁ, BÓNG RỔ XƯỞNG KỸ NĂNG cho các bé từ 3 tuổi - 17 tuổi.

 

Điện thoại  :   08 7303 1100 - 090 966 8303

Email          :   info@ssasports.vn

Website      :   www.ssasports.vn

Facebook   :   www.facebook.com/SSAsportsVN/

Leave us a Message