Tiếng Việt Tiếng Anh
Lv Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
U5 (Skills Factory)
3:30 - 4:15 PM
SSA SC D2
3:30 - 4:15 PM
SSA SC D2
9:30 - 10:00 AM
SSIS D7
3:30 - 4:15 PM
SSA SC D2
U7
5:30 - 6:30 PM
Wonderland D7
U7 Advanced
5:00 - 6:00 PM
SSA SC D2
8:00 - 9:00 AM
Wonderland D7
3:30 - 4:30 PM
SSA SC D2
3:30 - 4:30 PM
SSA SC D2
U9
5:00 - 6:30 PM
Wonderland D7
5:00 - 6:30 PM
SSA SC D2
8:00 - 9:30 AM
Wonderland D7
4:30 - 6:00 PM
SSA SC D2
4:30 - 6:00 PM
SSA SC D2
U11
5:00 - 6:30 PM
Wonderland D7
5:00 - 6:30 PM
SSA SC D2
8:00 - 9:30 AM
Wonderland D7
4:30 - 6:00 PM
SSA SC D2
4:30 - 6:00 PM
SSA SC D2
U13 & U15
5:00 - 6:30 PM
Wonderland D7
5:00 - 6:30 PM
SSA SC D2
9:30 - 11 AM
Wonderland D7
4:30 - 6:00 PM
SSA SC D2
4:30 - 6:00 PM
SSA SC D2
Phu Tho Field
U11+
3:30 - 5:00pm
U5 (Skills Factory) 5:00 - 6:00pm

Thông tin chi tiết về địa điểm học

1. SSA SC D2

Trung tâm huấn luyện thể thao SSA

28 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2

2. Wonderland D7

Sân bóng Wonderland

R11 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

3. SSIS D7

Trường quốc tế Nam Sài Gòn

78 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7

4. Phú Thọ Field

Phú Thọ Class

2 Lê Đại Hành, Quận 11